Bartosz Czarnecki

EN

Born in 1988.

Graduate of the Faculty of Painting

of the Academy of Fine Arts in Kraków,

diploma in 2013.

Lives and works in Kraków.


- Distinction in the 44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019 competition.

- Scholarship awarded by the Ministry of Culture and National Heritage, 2016

- Art Scholarship of the President of Kraków, 2015

- 1st Award in Nowy obraz / Nowe spojrzenie, National Painting Competition, University of Arts Gallery, Poznań, 2015

- Grand Prix awarded by Franciszka Eibisch Foundation, Warszawa, 2013

- Merit received during the painting competition Promocje 2013 in Legnica, 2013

- Audience Award and Honorary Merit in the National Review of Painting Świeża Krew, Socato Gallery, Wrocław, 2013

- Scholarship awarded by the Ministry of Culture and National Heritage, 2012

- Sapere Auso scholarship, Kraków, 2012

- Anna Maria Siemieńska Grazella scholarship, Kraków, 2011

- Janina Kraupe-Świderska scholarship, Kraków, 2011


Transitional States – exhibition from the Art Collection of the Galeria Bielska BWA, 2023

The Crisis of face, The City Gallery in Wroclaw, 2022

- 44th Biennale Bielska Jesień, Bielska BWA Gallery, 2019

- The Palace of Art / Young Polish Painting, National Museum in Gdańsk, 2019

- SIGN, IAGA Gallery, Romania, 2018

- Triangle, Polish Institute in Dusseldorf, Germany, 2017

- CUBE Polish-German Art Biennale, Kraków, Poland, 2016

- Out of sight, out of mind, Henryk Gallery, Kraków, Poland, 2016

- Work in progress - Hotel Cracovia, with Michał Sroka, Cracow Gallery Weekend | KRAKERS, 2016

- Kompas Młodej Sztuki, Minus -1 Gallery, Warszawa, Poland, 2015

- 3 x YOUNG POLISH PAINTERS, La Xina A.R.T. Gallery, Barcelona, Spain, 2015

- Fading Memory, Klosterbrauerei Weissenohe, Germany, 2015

- PMS Świeża Krew, Socato Gallery, Wroclaw, Poland, 2013

- No Entry, rooms of „Quelle” in Nurnberg, Germany, 2013

- Promocje 2013, Legnica Gallery, Poland, 2013

- Nowy obraz / Nowe spojrzenie, University of Arts Gallery, Poznań, Poland 2016, 2015, 2014

- Nowy obraz / Nowe spojrzenie, BWA Gallery, Gorzów Wielkopolski, Poland 2016, 2015, 2014

- Artistic Journey of Hestia, ERGO Arena Stadium Gallery, Sopot, Poland, 2013

- Foire Internationale du dessin, Cité internationale des arts, Paris,France, 2011

FID inParis, France, 2012

- Crowd, Galeria Promocyjna, Academy of Fine Arts in Kraków, 2012

- Participation in the International Art Fair FID in Paris, France, 2011PL

Ur. w 1988 r.

Absolwent Wydziału Malarstwa

Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

dyplom w 2013 r.


- Wyróżnienie regulaminowe, wyróżnienie pisma artystycznego Format, 44 Biennale Bielska Jesień, 2019

- Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2016

- Stypendium Twórcze Prezydenta Miasta Krakowa, 2015

- Główna nagroda w ogólnopolskim konkursie malarskim Nowy obraz / Nowe spojrzenie, Galeria Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, 2015

- II nagroda w ogólnopolskim konkursie malarskim im. Leona Wyczółkowskiego, Muzeum Okręgowe, Bydgoszcz, 2014

- Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch, Warszawa, 2013

- Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie malarskim Promocje 2013, Legnica

- Nagroda publiczności i wyróżnienie honorowe w ogólnopolskim przeglądzie malarstwa Świeża Krew, Galeria Socato, Wrocław, 2013

- Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2012

- Stypendium Sapere Auso, Kraków, 2012

- Stypendium Grazella im. Anny Marii Siemieńskiej w dziedzinie malarstwa, Kraków, 2011

- Stypendium Prof. Janiny Kraupe-Świderskiej w dziedzinie malarstwa, Kraków, 2011


- Stany przejściowe – wystawa z Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA, 2023

- Kryzys twarzy, Galeria Miejska we Wrocławiu, 2022

- 44 Biennale Bielska Jesień, Galeria Bielska BWA, 2019

- Pałac Sztuki / Młode Malarstwo Polskie, Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2019

- SIGN, IAGA Gallery, Rumunia, 2018

- Trójkąt, Polski Instytut w Dusseldorfie, Niemcy, 2017

- CUBE, Polish-German Art Biennale, Kraków, 2016

- Ojciec szklarz, matka szyba - Galeria Henryk, Kraków, 2016

- Work in progress - Hotel Cracovia, wspólnie z Michałem Sroką, wystawa organizowana w ramach Cracow Gallery Weekend | KRAKERS, 2016

- Bartosz Czarnecki - Malarstwo, Galeria STALOWA, Warszawa, 2015

- 3 x YOUNG POLISH PAINTERS, Galeria La Xina A.R.T. Barcelona, 2015

- Fading Memory - O zanikaniu wspomnień, Klosterbrauerei Weissenohe, Niemcy, 2015

- Nowy obraz - Nowe spojrzenie, Galeria Uniwersytetu Artystycznego, Poznań, 2015, 2014, 2013, 2012

- REST-ART-WORK, hala elektrowni miejskiej przy ul. Wawrzyńca 19, Kraków, 2014

- PMS Świeża Krew, Galeria Socato, Wrocław, 2013

- Wstęp wzbroniony, pomieszczenia Quelle, Norymberga, 2013

- Promocje, Galeria Legnicka, Legnica, 2013

- Artystyczna Podróż Hestii, Galeria Stadionu ERGO Arena, Sopot, 2012

- AIAS, Studio BWA, Wrocław, 2012

- Tłum, Galeria Promocyjna, ASP Kraków, 2012

- Foire Internationale du dessin, Cité internationale des arts, Paryż, 2011


Using Format